شادباش

شاد باشنام قطعات:
همخوانی گروه کر
تنظیم قطعات : محمد طیبی جبلی

نام قطعات:

  1. به کوههای صابونات (فارس)
  2. زنگ زنگه (گروه نوازی تمبک، لری)
  3. لزگی (آذری)
  4. تو گلی (شوشتری)
  5. جنوبی
  6. رعنا (شمالی)
  7. اسمر اسمر، کابوکی (کردی)
  8. زلفای یار (گروه نوازی تمبک، خراسانی)
  9. بیا تا گل برافشانیم (خراسانی)
  10. شادوماد (گروه نوازی تمبک، خراسانی)

گروه نوازندگان سازهای کوبه ای:

  1. محمد طیبی جبلی تمبک، نقاره، دهل، دایره، تمپو
  2. بهاره بخشایی تمبک، تمبورین
  3. پشوتن مدرسی تمبک
  4. اشکان الماسی تمبک، دمام
  5. مونا جهانگیری تمبک، دایره
  6. شروین کریمی تمبک
  7. مژگان باقرزاده تمبک، رچت
  8. شایان ریاحی تمبک، دمام
  9. ستاره فاضل مطلق تمبک
  10. محمد فرید نعمتی تمبک
  11. عرفان طیبی جبلی سنج، دقک، دسرکوتن

گروه نوازندگان سازهای ایرانی:

همسرایان:

  1. پری ملکی
  2. آساره آستارکی
  3. مژگان اردشی
  4. محمد طیبی جبلی
  5. عرفان طیبی جبلی

Comments are closed